T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Dökümanlar

Güncelleme Tarihi: 18/11/2019HALFETİ DEVLET HASTANESİ
DIŞ KAYNAKLI DOKUMAN LİSTESİ

Sıra NoYayın TarihiGüncellenme TarihiDoküman AdıTakip YöntemiKontrol PeriyoduSorumlu KişiDokümana Ulaşım Yöntemi
106.08.201327.06.2015Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-2.htm
201.01.2013Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağli Sağlik Tesislerinin Kalite Katsayisinin Belirlenmesine İlişkin Yönergeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130214M1.pdf
301.07.201172.015SKS (Sağlıkta Kalite standartları) Hastaneİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf
42013112.015Sks Doküman Yönetimi Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3494,dokumanyonetimirehberi24072015pdf.pdf?0
501.07.2011112.015Gösterge Yönetimi Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3742,3gostergeyonetimrehberipdf.pdf?0
626.11.2014Türkiye Sağlik Enstitüleri Başkanliğina İlişkin Bazi Düzenlemeler İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanunİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm
722.03.2011Dokümanların Asılması Genelgesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://www.saglikaktuel.com/haber/dokumanlarin-asilmasina-iliskin-kurallari-iceren-genelge-yayinlandi-16469.htm
801.07.201132.019Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30308,anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf?0
907.11.2017Saglik Bakanligi Taşra Teşkilati Kadro Standartlari İle Çalişma Usul Ve Esaslarına Dair Yönergeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİdari ve mali hiz.Müd.https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11823,saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-standartlari-ile-calisma-usul-ve-pdf.pdf?0
1028.02.2015Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkinda Yönergeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttps://www.khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/b94d8f30e3e34948941edea24a6b7fa2.pdf
1126.12.201407.10.2019C,D,E1 Rolü Verimlilik yerinde değerlendirme rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttps://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/TR,57754/c-d-ve-e1-rolu-verimlilik-yerinde-degerlendirme-rehberi.html
12201612.06.2017Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelgeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezSağlık bakım Hiz.Müd.https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11049,poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-genelge-deustyazipdf.pdf?0
1319.10.200704.12.2014Sağlik Hizmeti Sunumundaİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezSağlık bakım Hiz.Müd.https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/48484,hekim-secme-yonergesipdf.pdf?0
Poliklinik Hizmetlerinin Hastalarin Hekimini Seçmesine Ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkinda Yönerge
1401.06.201019.02.2016Merkezi Hastane RandevuSistemi Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezSağlık bakım Hiz.Müd.https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/15602,mhrs-yonerge-yenipdf.pdf?0
1619.03.201215.01.2013İmza Yetkileri yönergesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mardin.gov.tr/kurumlar/mardin.gov.tr/Yonergelerimiz/Imza-Yetkileri-Yonergesi-2017.pdf
1708.06.200402.03.2018Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezPersonel Özlük birimihttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17232&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
1826.10.199420.05.2012Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekim ,Sağlık bakım Hiz.Müd.http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4646,yonergepdf.pdf?0
1919.12.201222.02.2018Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20disiplin%20amirleri
2009.01.2013Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekim ,https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/22044,tibbi-hizmetler-sunum-rehberipdf.pdf?0
SBHM
2125.02.195402.11.2011Hemşirelik Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezSBHMhttp://www.saglik.gov.tr/TR,10526/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlanmistir.html
2228.04.2012Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezÇalışan Hakları Birim Sor.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm
2310.09.198220.10.2016Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekim,http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20tedav
SBHM
2409.06.195803.05.2013Sivil Savunma Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezAcil Durum Sorumlusuhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf
2512.06.200219.02.2016Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezAcil Durum Sorumlusuhttps://www.saglik.gov.tr/TR,11257/saglik-bakanligi-yangin-onleme-ve-sondurme-yonergesi.html
2601.07.2012Özürlü Bireyler için Temel Bilgiler Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimihttp://dosyahsm.saglik.gov.tr/Eklenti/11172,engelli-bireyler-icin-ulasilabilirlik-temel-bilgiler-rehberipdf.pdf?0
2730.06.201228339 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİSG Kuruluhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm
2801.07.2011112.015İlaç Güvenliği Rehberiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezKalite Yönetim Birimi/Eczane birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3734,ilacguvenligirehberiguncelpdf.pdf?0
3917.05.198708.06.2016Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709-20160520.pdf
3015.12.193006.01.2017Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanunİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf
3112.10.200404.04.2015Türk Ceza Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237-20150327.pdf
3415.11.199005.02.2010Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezMutemetlik birimihttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx
?MevzuatKod=3.5.90748&MevzuatIliski
=0&sourceXmlSearch=Mal%20Bildiriminde%20Bulunulmas%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik
3514.07.196511.09.2014657 Devlet Memurları Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBaşhekimhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
3608.06.194907.01.20155434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİdari ve Mali Hiz.Müdhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.pdf
3716.06.200611.09.20145510Sayılı Kanunİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİdari ve Mali Hiz.Müd.http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx
?MevzuatKod=1.5.5510&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
3809.01.199509.03.2011Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİdari ve Mali Hiz.Müd/http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=855:salik-bakanlii-zn-yoenerges&Itemid=34
SBHM
3902.12.200402.02.2015Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezYazı işlerihttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658
4024.03.200522.02.2012Standart Dosya Planıİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezArşiv Birim Sorumlusuhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050325-10.htm
4101.08.199808.05.2014Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezHasta Hakları Birimihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Hasta%20Haklar%C4%B1%20Y%C3%B6netmeli%C4
%9Fi
4204.01.196114.02.2013209 Sayılı Döner Sermaye Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezMutemetlik Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130214M1.pdf
4329.09.198822.02.2005Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezArşiv Birim Sorumlusuhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816
_0.html
4406.11.200106.06.2007Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezArşiv Sorumlusuhttp://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html
4529.09.2004Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönergeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBilgi Güvenliği Ekibihttp://totm.inonu.edu.tr/kalite/DI%C5%9E
%20KAYNAKLI%20DOK%C3%9CMANLAR/TOTM-DKD-
46%20Hastane%20Kay%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1n%20Bilgisayar%20Ortam%C4%B1nda%20Tutulmas%C4%B1%20Hakk%C4%B1ndaki%20Y%C3%B6nerge.pdf
4602.11.201128.02.2014Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezBilgi Güvenliği Ekibihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/15584,bilgi-guvenligi-politikalari-yonergesi20180502pdf.pdf?0
4719.12.2011Medikal Gaz Faaliyetleri Hakkında Genelgeİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezTeknik Hizmetler Birimihttp://turkiyegazsanayi.com/genelge.pdf
4827.07.197311.12.2009Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezİdari ve Mali Hiz.Müd/http://mevzuat.meb.gov.tr/html/14622
_0.html
4912.05.200605.07.2014Ek Ödeme Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezMutemetlik Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140705-8.htm
5101.01.2013Ölüm Bildirim Sistemiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezÖbys sorumlusuhttps://obs.gov.tr/
5214.03.200505.11.2013Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezAtık Sorumlusuhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.as px?home=http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2013/11/20131105.htm&mai n=http://www.resmigazete.gov.tr/eskil er/2013/11/20131105.htm
5322.07.200505.11.2013Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezAtık sorumlusuhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.as px?home=http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2013/11/20131105.htm&mai n=http://www.resmigazete.gov.tr/eskil er/2013/11/20131105.htm
5431.08.200405.11.2013Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezAtık Sorumlusuhttp://www.resmigazete.gov.tr/main.as px?home=http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2013/11/20131105.htm&mai n=http://www.resmigazete.gov.tr/eskil er/2013/11/20131105.htm
5519.08.200525.06.2011Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezEnfeksiyon Kontrol Komitesihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050811-6.htm
5619.03.2011İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobing) Önlenmesi Genelgesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezÇalışan Hakları Birimihttp://www.resmigazete.gov.tr/main.as px?home=http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2011/03/20110319.htm&mai n=http://www.resmigazete.gov.tr/eskil er/2011/03/20110319.htm
5730.06.2005Advers Etki Bildirim Formuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezFarmakovijilans Sorumlusuhttp://www.monrol.com.tr/advers.pdf
5824.03.200003.06.2011Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezRadyasyon Güv.Sorumlusuhttp://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-startdown/15/
5917.04.2013Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezÇalışan Hakları Birimihttp://www.beyazkod.saglik.gov.tr/hukukibakis.aspx
6001.10.2018Gebe Okulu GenelgesiİnternetYılda 1 KezSBHMhttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/27472,gebe-okulu-gebe-bilek6fec193a-4789-4dad-8c1c-39828735c1b8pdf.pdf?0
6109.09.200616.02.2018Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezhttps://www.saglik.gov.tr/TR,10441/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html
6206.10.2007Kamu Sağlık Hizmetlerinde iyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında YönetmelikİnternetYılda 1 KezRadyasyon Güvenliği sorumlusuhttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-.html
Resmi Gazete
6324.02.2004İnternetYılda 1 KezEnfeksiyon Komitesihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4005/bulasici-hastaliklarin-ihbari-ve-bildirim-sistemi-yoner-.html
Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim SistemiResmi Gazete
64DeğişikSterilizasyon Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 KezEnfeksiyon Kontrol Komitesihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html
01.04.2005
6502.02.2015Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezPersonel/Yazı işlerihttp://resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf
6618.01.2007Taşınır Mal Yönetmeliğiİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezMKYS Sorumlusuhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
6722.01.2002Kamu İhale Kanunuİnternet Resmi GazeteYılda 1 kezSatın Alma Birimihttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html
6822.05.20034857 Sayılı İş KanunuİnternetYılda 1 Kezİdari ve Mali Hiz.Müd.http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html
6924.03.2013 Değişik:RG-26/9/201301.02.2019Sağlık Uygulama TebliğiİnternetYılda 1 KezTİG Sorumlusuhttps://www.saglikaktuel.com/haber/saglik-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-01-02-2019-65091.htm
Resmi Gazete
7011.12.2009Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezEğitim Birimihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanligi-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html
Resmi Gazete
7108.09.1986Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezBaşhekimhttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakanligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html
Resmi Gazete
7209.01.2007Tıbbi Cihaz YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezTıbbi Cihaz Sor.http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz%20y%C3%B6ne
Resmi Gazete
7310.03.200506.11.2007Evde Bakim Hizmetleri Sunum YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezEvde Sağlık Birimihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html
Resmi Gazete
7411.05.200015.03.2007Acil Sağlik Hizmetleri YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezAcil Servis Sorumlu Hemşiresihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-hizmetleri-yonetmeligi.html
Resmi Gazete
7508.09.2011Alt Bölge Tayinleri Ve İl İçi Atamalar Hakkinda GenelgeİnternetYılda 1 KezÇKYShttp://personel.saglik.gov.tr/alt-bolge-tayinleri--ve-il-ici-atamalar-hakkinda-genelge-id3284-26.html
Resmi Gazete
7608.04.20114/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alinmasi Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine İlişkin YönergeİnternetYılda 1 KezÇKYShttp://personel.saglik.gov.tr/4b-sozlesmeli-personelinin-yeniden-hizmete-alinmasi-ve-kurum-ici-yer-degisikligine-dair-yonerge-id3030-26.html
Resmi Gazete
7714.09.2012Oksijen Üretim Ve Depolama Sistemi Hakkinda GenelgeİnternetYılda 1 KezTeknik hizmetler Birimi/İdari ve Mali Hiz.Müd.http://www.saglikaktuel.com/haber/hastanelerde-oksijen-uretim-ve-depolama-sistemi-hakkinda-genelge-27913.htm
Resmi Gazete
7819.12.2011Medikal Gaz Faaliyetleri Hakkında GenelgeİnternetYılda 1 KezTeknik Hizmetler Birimi/ İdari ve Mali Hiz.Müd.http://www.saglikaktuel.com/haber/medikal-gaz-faaliyetleri-hakkinda-genelge-23460.htm
Resmi Gazete
7931.12.2005Ön Mali Kontrol YönergesiİnternetYılda 1 KezSatın alma Birimihttp://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4998/on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi.html
Resmi Gazete
8001.10.2016Tıbbi İşlemler YönergesiİnternetYılda 1 KezBaşhekimhttps://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,43364/tibbi-islemler-yonergesi.html
Resmi Gazete
8107.03.2013Acil Servis Klinik Karar Verme RehberleriİnternetYılda 1 KezAcil Servis Sorumlu Hekimihttps://www.umke.org/acil-servis-klinik-karar-verme-rehberleri-s28.html
Resmi Gazete
8217.04.2013Hukuki Yardım GenelgesiİnternetYılda 1 KezÇalışan Hakları Birimihttps://www.saglik.gov.tr/TR,10546/hukuki-yardim-genelgesi-20132-17042013-tarih-ve-9854sayili.html
Resmi Gazete
832010Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim RehberiİnternetYılda 1 KezDoğumhane Sorumlusuhttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/6407,dogum-ve-sezaryen-eylemi-yonetim-rehberipdf.pdf?0
Resmi Gazete
84201008.01.2019Bebek ve Çocuk İzlem ProtokolleriİnternetYılda 1 KezDoğumhane Sorumlusuhttps://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/420
Resmi Gazete
8503.05.201008.01.2019Doğum Sonu Bakım Yönetimi RehberiİnternetYılda 1 KezDoğumhane Sorumlusuhttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28086,dogumsonubakimyonetimrehberipdf.pdf?0
Resmi Gazete
86201408.01.2019Doğum Öncesi Bakım Yönetim RehberiİnternetYılda 1 KezDoğumhane Sorumlusuhttps://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42839/dogum-oncesi-bakim-yonetim-rehberi.html
Resmi Gazete
87201008.01.2019Acil Obstetrik Bakım Yönetim RehberiİnternetYılda 1 KezDoğumhane Sorumlusuhttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Kadin_ve_Ureme_Sagligi_Db/dokumanlar/rehbler/AOB_Yonetim_Rehberi_08-11-2019_1.pdf
Resmi Gazete
8815.05.1987Sağlık Hizmetleri Temel KanunuİnternetYılda 1 KezSBHMhttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3359&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3359
Resmi Gazete
8911.05.2000Acil Sağlık hizmetleri YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezAcil Servis Sorumlu Hemşiresihttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4798&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Acil%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Hizmetleri%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
Resmi Gazete
90122.018Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları RehberiİnternetYılda 1 KezÇalışan Güvenliği Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28684,calisan-haklari-ve-guvenligi-uygulamalari-rehberipdf.pdf?0
Resmi Gazete
912016Ulusal Hemovijilans RehberiİnternetYılda 1 KezHemovijilans Hemşiresihttps://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/528
Resmi Gazete
9201.02.2012Organ ve Doku Nakli Hizmetleri YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezOrgan Bağış Sor.http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
Resmi Gazete
9310.03.2005Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında YönetmelikİnternetYılda 1 KezEvde Sağlık Sorumlu Hemşiresihttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7542&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=evde%20bak%C4%B1m
Resmi Gazete
9422.01.2019Sağlık alanı Sertifikalı Eğitim StandartlarıİnternetYılda 1 KezEğitim Hemşiresihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28738,saglikta-kalite-degerlendiricisi-sks-standartpdf.pdf?0
Sağlıkta Kalite DeğerlendiricisiResmi Gazete
952011Advers Etki Bildirim FormuİnternetYılda 1 KezFarmakovijilans Sorumlusuhttps://www.teb.org.tr/adversetki/form
Resmi Gazete
9604.02.2014Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim YönetmeliğiİnternetYılda 1 KezEğitim Hemşiresihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140204-2.htm
Resmi Gazete
97İl Sağlık Müdürlüğünün Görev, Yetki ve SorumluluklarıİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/25185,il-saglik-mudurlugunun-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-pdf-11830ek-ii-pdf.pdf?0
Resmi Gazete
9820152017Güvenli doğum kontrol formuİnternetYılda 1 KezDoğumhane sor.https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/6405,05ek-guvenli-dogum-kontrol-listesi-15022016pdf.pdf?0
Resmi Gazete
992011İtaki düşme ölçeğiİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4202,itakisonolcekpdf.pdf?0
Resmi Gazete
1002011Harizmi Düşme ÖlçeğiİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,13485/harizmi-dusme-riski-olcegi.html
Resmi Gazete
1012019Memnuniyet Anketleri uygulama rehberiİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3534,21072015memnuniyetanketleriuygulamarehberipdf.pdf?0
Resmi Gazete
1022019Yatan hasta memnuniyet anketi formuİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
Resmi Gazete
1032019Ayaktan hasta memnuniyet anketi formuİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
Resmi Gazete
1042019Acil hasta memnuniyet anketi formuİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
Resmi Gazete
1212019Çalışan memnuniyet anketi formuİnternetYılda 1 KezKalite Yönetim Birimihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
Resmi Gazete